Na kurze sa zameriame na zlepšenie držania tela, posilnenie stredu tela. Uvoľníme preťažené svaly a budeme pracovať na odstránení pohybových zlozvykov. Zároveň precvičíme a rozhýbeme celé telo, cvičiť budeme s pozornosťou k telu v pomalšom tempe.

Na kurze sa naučíte:

  • správne zapájať svaly v jogových pozíciách,
  • fyziologicky dýchať, naučíme sa techniku plného jogového dychu,
  • uvoľniť si chrbtové svaly,
  • ako sa dvíhať z ľahu, tak aby nebolel chrbát,
  • ako dvíhať bremená bez preťažovania chrbta,
  • správne zapájať brušné svaly,
  • správny postoj,
  • pozdrav Slnku, tak aby ste ho mohli cvičiť aj doma.

Joga vám pomôže získať správne pohybové návyky a udržať si zdravie, psychickú aj fyzickú pohodu. Akútne problémy s chrbticou, zranenia ap. na kurze neriešime.

Cena za kurz 60€ Na kurz sa prosím prihlasujte cez email.

Jednotlivý vstup: 8€ Ak chcete prísť cvičiť jednorazovo, prihláste sa na lekciu tu: https://mayura.sk/rezervacie/

Lekcie – celkovo ich bude 8 – budú vždy vo štvrtok od 18:15, prosím prídite o pár minút skôr o štvrť na sedem už cvičíme. Prvá lekcia bude 22. septembra 2022, posledná lekcia bude 10. novembra. Náhradné lekcie neposkytujeme, ak nemôžete prísť, môžete poslať za seba náhradníka.

Prihlasujte sa na mail: edit@mayura.sk, ak máte otázky volajte, telefon: 0903 465 380. Miesto na kurze máte rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951