Lekcie sú vhodné pre vás, ktorí už ovládate princípy zdravého pohybu tela a špeciálne pre vás, ktorí ste hypermobilný a potrebujete svoje telo spevniť. Lekciu vždy začneme navnímaním tela, krátkou rozvičkou a pozdravom slnku. Pri cvičení budeme intenzívnejšie používať odporové gumy, ale aj tyče a loptičky, všetko preto, aby sme dosiahli komplexnejšie zapojenie celého tela, lepšie posilnenie jednotlivých svalov a stredu tela, zlepšili koordináciu, stabilitu a prepojenie mozgových hemisfér. Odporové gumy nám pomáhajú zvýšiť silu, vyformovať postavu a tiež pomáhajú pri rekonvalescencii. Zobudíme svaly, ktoré v každodennom živote príliš nepoužívame. Gumy nám nielen kladú odpor a tým zvyšujú náročnosť cviku, ale naopak vedia cvik aj odľahčiť.
Kurz bude prebiehať v malej skupinke 7 – 8 ľudí

Cena celého kurzu 60€. Jednotlivý vstup 8€. Lekcie budú vždy vo štvrtok, celkovo 8 lekcií. Prvá lekcia bude 24. septembra o 19:45, posledná 19. novembra 2020. Vo štvrtok 8.októbra.2020 lekcia nebude. Náhradné lekcie neposkytujeme. Ak nemôžete dlhodobejšie prísť môžete poslať za seba náhradníka. Prihlasujte sa na mail: edit@mayura.sk ak chcete skúsiť jednu lekciu hláste sa tu: https://mayura.sk/rezervacie/, ak máte otázky volajte 0903465380 Miesto na kurze máte rezervované po úhrade plnej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951