Joganidra v preklade jógový spánok je niečo medzi relaxáciou a meditáciou. Spája benefity hlbokého spánku a meditácie. V spánku sme úplne uvoľnení a ponárame sa hlboko do svojho podvedomia, ktoré je v tomto stave otvorené a prístupné. V joganidre preto môžeme rozpustiť bloky a uvoľniť podvedomé napätia a vložiť do svojej mysle pozitívnu myšlienku, ktorá je absorbovaná priamo našim podvedomím.

Zároveň sme plne prítomní a vedomí, celá naša bytosť prežíva zážitok prítomného okamihu a tým sa jóganidra blíži k meditácii. Meditácia je očista mysle, zastavíme sa a nazrieme do svojho vnútra. Myseľ sa očistí sama ak jej to dovolíme.
Jóganidra je vlastne čas, ktorý venujeme na vlastnú regeneráciu, je darom pre naše telo a myseľ. Prepája všetky časti našej bytosti a v hlbokom stave uvoľnenia načerpáme nové sily.
Zlepšuje imunitný systém, spánok, odstraňuje energetické bloky a zvyšuje schopnosť koncentrácie a pamäť.

Jóganidra sa cvičí v šavásane, čo je relaxačná poloha na chrbte. V preklade znamená pozícia mŕtvoly. Preklad naznačuje ako budeme pracovať so svojim telom. Ležíme na chrbte, nohy sú rozkročené, ruky mierne odtiahnuté od tela dlaňami nahor, oči máme zatvorené a všetky svaly úplne uvoľnené. Môžeme si podložiť nohy pod kolenami, aby sme dosiahli úplné uvoľnenie chrbtice. Naše vedomie je však plne prítomné, nespíme. Necháme sa viesť hlasom lektora a pozorne v mysli nasledujeme pokyny. Ak sa počas jóganidry naša pozornosť vytratí, opäť sa vrátime k plnej pozornosti, k hlasu, ktorý nás vedie. Kolísanie pozornosti je úplne prirodzené, keďže naša myseľ sa nachádza na pomedzí spánku a bdenia.

Jóganidra nás vedie do nášho vnútra, postupne pracujeme s našou mysľou a dychom:

– Na začiatok sa naladíme na svoje telo, vnímame priestor.
– Uvoľňovanie, relaxácia s uvedomením si častí tela
– Sankalpa – predsavzatie, pozitívne prianie, ktoré vložíme do svojej mysle. Sankalpu by sme si mali pripraviť ešte pred samotnou joganidrou. Mala by byť formulovaná pozitívne tak, akoby sa to čo si želáme už splnilo. Napríklad: som… , mám…, robím… Ak nemáme vlastnú sankalpu môžeme použiť vetu: “Milujem bezpodmienečne samého seba”
– Rotácia vedomia – znovu si postupne uvedomujeme jednotlivé časti tela, ponárame sa svojou pozornosťou stále hlbšie a odpútavame sa od okolia
– Uvedomenie si protikladov – vyvoláme si svojou predstavivosťou pocity tepla a chladu, ľahkosti a ťiaže….

– Vizualizácia – počas vizualizácie si vyvoláme v mysli rôzne obrazy napr. krajiny, zvierat či dejov. V tejto fáze sme už hlboko uvoľnení, obrazy neposudzujeme našim intelektom, pristupujeme k nim bez predsudkov a očakávaní, tým im dovolíme na nás pôsobiť a odblokovať naše vnútorné traumy a bloky.
– Sústredenie pozornosti do priestoru za čelom, vnímame pocity a vnemy, ktoré táto pozornosť vyvolá.
– Na záver si opäť pripomenieme sankalpu. Uvedomíme si vlastné telo a rozšírime svoju pozornosť na okolie a priestor v ktorom sa nachádzame. Prehĺbime dych a rozhýbeme telo.