Na kurze sa zameriame na zvládnutie princípov zdravého pohybu, zlepšenie postoja, spevnenie stredu tela, natiahnutie a uvoľnenie skrátených svalov a šliach.
Vyhneme sa cvikom, ktoré pre chrbticu nie sú optimálne. Tiež bude priestor na tréning správneho dýchania a relaxáciu.
Kurz bude prebiehať v malej skupinke, max. 7 ľudí, je určený vám, ktorý chcete predísť bolestiam chrbta a vedome pracovať so svojim telom, je vhodný aj pre začiatočníkov.
Ideálne je, ak poznáte svoju diagnózu a absolvovali ste vyšetrenie u rehabilitačného lekára a fyzioterapeuta. Akútne problémy s chrbticou, zranenia ap. na kurze neriešime.
Joga vám pomôže získať správne pohybové návyky a urdžať si zdravie, psychickú aj fyzickú pohodu.
Cena: 30€
Lekcie budú vždy v utorok, celkovo 4 lekcie, prvá lekcia bude 24.5. 2022 o 18:15, prosím príďte včas. Posledná lekcia bude 28.6. 2022. V júni 14. a 21. lekcie nebudú. Náhradné lekcie neposkytujeme. Ak nemôžete dlhodobejšie prísť na lekcie, pošlite za seba náhradníka.
Prihlasujte sa na mail: edit@mayura.sk, ak máte otázky volajte, telefon: 0903 465 380
Miesto na kurze máte rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951