Na kurze sa zameriame na zlepšenie správneho postoja a spevnenie stredu tela. Uvoľníme preťažené svaly a budeme pracovať na odstránení pohybových zlozvykov.Zároveň rozhýbeme a precvičíme celé telo, cvičiť budeme v pomalšom tempe a s pozornosťou k svojmu telu.
Na kurze sa naučíte:
  • správne zapájať svaly v jogových pozíciách
  • fyziologicky dýchať pomocou plného jogového dychu
  • uvoľniť si chrbtové svaly
  • ako sa dvíhať z ľahu tak, aby nebolel chrbát
  • správne zapájať brušné svaly
  • správny postoj
  • pozdrav Slnku tak, aby ste ho mohli cvičiť aj doma

 

Joga vám pomôže získať správne pohybové návyky, udržať si zdravie, psychickú aj fyzickú pohodu. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov. Akútne problémy s chrbticou, zranenia ap. na kurze neriešime.
Cena: 60€
Lekcie budú vždy v utorok, celkovo 8 lekcií, prvá lekcia bude 7.5. o 18:15, prosím príďte včas. Posledná lekcia bude 25.6. 2024. Ak nemôžete prísť na lekciu, máte nárok na dve náhradné lekcie. Náhradné lekcie je možné vyčerpať len v rámci trvania kurzu a to na joge vo štvrtok o 18:15. Ak nemôžete prísť na lekciu, máte nárok na dve náhradné lekcie, ktoré môžete vyčerpať len v rámci trvania kurzu a to na lekcii vo štvrtok.
Prihlasujte sa na mail: edit@mayura.sk, ak máte otázky volajte, telefon: 0903 465 380
Miesto na kurze máte rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951