Kurz je určený pre vás, ktorí ste absolvovali kurz jogy pre začiatočníkov, alebo ste už jogu cvičili inde a chcete pokračovať v pravidelnom cvičení.

Na lekciách si zacvičíme v svižnom tempe a budeme rozvíjať to, čo sme sa už naučili:
Pozdrav Slnku – pozdrav už poznáte, teraz budeme jednotlivé asany prepájať s dychom. Jogový dych – ako využiť plnú kapacitu pľúc a ako dýchať pri cvičení. Bezpečné záklony – ako sa zakláňať tak, aby nás nebolel chrbát. Relaxácia – relaxovať budeme na každej lekcii, naučíme sa ako relaxáciu prehlbiť.
Podložky na cvičenie, meditačné vankúšiky a deky sú k dispozícii v Mayure.

 

Cena za 8 lekcií: 60€

 Jednotlivý vstup: 8€

Náhradné lekcie neposkytujeme. Ak sa dlhodobejšie nemôžete lekcií zúčastniť, môžete poslať za seba náhradníka.
Začíname 21. novembra 2022 o 19:45, posledná lekcia bude 23. januára 2023. V pondelok 26.12 a 2.1 lekcie nebudú.
Prihlasujte sa na mail: edit@mayura.sk ak sa hlásite na jednotlivú lekciu, hláste sa tu: https://mayura.sk/rezervacie/
Ak máte otázky volajte, telefon: 0903 465 380
Miesto na kurze máte rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951