Kurz je určený pre vás, ktorí ste absolvovali kurz jogy pre začiatočníkov, alebo ste už jogu cvičili inde a chcete pokračovať v pravidelnom cvičení.

 

 

 

 

 

 

 

Na lekciách budeme pracovať v uzavretej skupine a budeme rozvíjať to, čo sme sa už naučili:
Pozdrav Slnku – pozdrav už poznáte, teraz budeme jednotlivé asany prepájať s dychom. Jogový dych – ako využiť plnú kapacitu pľúc a ako dýchať pri cvičení. Bezpečné záklony – ako sa zakláňať tak, aby nás nebolel chrbát. Relaxácia – relaxovať budeme na každej lekcii, naučíme sa ako relaxáciu prehlbiť. Malé cvičenie pozornosti – na záver lekcie sa posadíme na meditačné vankúše a zameriame sa na svoj dych. Rozvíjame tým svoju pozornosť, schopnosť kontroly nad vlastnými myšlienkami a sústredenie.
Podložky na cvičenie, meditačné vankúšiky a deky sú k dispozícii v Mayure.

 

 

 

Cena za 8 lekcií: 60€

 

 

 

Jednotlivý vstup: 8€
Maximálny počet cvičiacich na lekcii: 7

 

 

 

 Náhradné lekcie neposkytujeme. Ak sa dlhodobejšie nemôžete lekcií zúčastniť, môžete poslať za seba náhradníka.
Začíname 8. novembra 2021 o 19:45, posledná lekcia bude 31. januára 2022.(predlžené kvôli výpadku 3 lekcií počas lockdownu) Lekcie sa nebudú konať v pondelky 27.12.2021 a 3.1.2022.
Prihlasujte sa na mail: edit@mayura.sk ak sa hlásite na jednotlivú lekciu, hláste sa tu: https://mayura.sk/rezervacie/
Ak máte otázky volajte, telefon: 0903 465 380
Miesto na kurze máte rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951