Edit Dobríková

 

Vďaka joge sa mi otvorila cesta k spoznávaniu samej seba a svojho tela. Zo začiatku som sa venovala hlavne  ashtanga joge a postupne som pomaly prenikala k jemnejším technikám Dynamic jogy. Absolvovala som učitelský tréning (200 hodín) u Godfriho Devereux, ktorý je autorom koncepcie dynamickej jogy. Absolvovala som aj kurz jógy pre deti Rainbow yoga kids, niekoľko rokov som sa venovala acroyoge. Postupne som však hľadala a aj nachádzala v jóge svoje vlastné vyjadrenie. Moju jogovú prax obohatil aj inštruktorský kurz Hatha jógy vedený Václavom Krejčíkom a Michaelou Hluchovou. Práve s hatha jógou prišlo uvedomenie si väčšej voľnosti v tom ako cvičiť jógu a tiež ako ju ako lektorka odovzdávať ďalej. V jóge vidím prostriedok ako začať vnímať svoje telo na hlbšej úrovni a prijať ho také aké je. Práve prijatím svojich fyzických a psychických daností môžeme následne rozkvitnúť do najlepšej formy samých seba. Na lekciách nabádam k pozornej práci s telom a s dychom, cvičíme pozdrav Slnku, tak aby sa postupne toto cvičenie stalo vlastnou praxou. V ásanách ponúkam možnosti pre začiatočníkov aj výzvu pre pokročilejších. Na záver lekcie je vždy šavásana – vedená relaxácia za zvuku tibetskej misy.

Ivona Ševčíková

 

Praktikovaniu asán sa venujem asi 7 rokov. Mojimi učiteľmi sú Nati Bogdalíková, Jarko Pávek (200hrs Ashtanga yoga primary) a Matthew Sweeney (300hrs Moon Sequence and Vinyasa Sequencing).
Okrem Ashtanga jogy pravidelne praktikujem Mesačnú sekvenciu a začínam s Lion (Leviou) sekvenciou, obidve navrhnuté Matthewom Sweeneym. Všetko sú to nádherne sekvencie asán, každá so svojimi špecifickými účinkami s ktorými vás rada bližšie oboznámim. Venujem sa aj dychovým a meditačným cvičeniam.
Ashtanga joga –je systém za sebou nasledujúcich asán rozvíjajucich silu a flexibilitu. Jednotlivé asány su prepojené vinyasou – prepojenie dychu a pohybu – slúžiacou na zahriatie, lepšie skoncentrovanie sa, detoxifikovanie.
Mesačná sekvencia – introspektívna, meditatívna sekvencia, ktorá je úžasným doplnkom ashtangovej/dynamickej praxe. Tak ako je Slnko protipólom Mesiaca je Mesačná sekvencia protipólom dynamickej a silovejšej ashtangy.