Kurz je určený pre vás, ktorí ste absolvovali kurz jogy pre začiatočníkov a chcete pokračovať v pravidelnom cvičení.

Na lekciách budeme pracovať v uzavretej skupine a budeme rozvíjať to, čo sme sa už naučili:

 

Pozdrav Slnku – pozdrav už poznáte, teraz budeme jednotlivé asany prepájať s dychom

Jogový dych – ako využiť plnú kapacitu pľúc a ako dýchať pri cvičení

 

Bezpečné záklony – ako sa zakláňať tak, aby nás nebolel chrbát

 

Relaxácia – relaxovať budeme na každej lekcii, naučíme sa ako relaxáciu prehlbiť.

 

Malé cvičenie pozornosti – na záver lekcie sa posadíme na meditačné vankúše a zameriame sa na svoj dych. Rozvíjame tým svoju pozornosť, schopnosť kontroly nad vlastnými myšlienkami a sústredenie.

 

Podložky na cvičenie, meditačné vankúšiky a deky sú k dispozícii v Mayure.

 

Cena za 9 lekcií: 50€

Maximálny počet cvičiacich na lekcii: 11

 

Začíname 2. septembra 2019 o 19:45, posledná lekcia bude 28. októbra 2019.

 

Prihlasujte sa na mail: edit@mayura.sk

 

Ak máte otázky volajte, telefon: 0903 465 380

 

Miesto na kurze máte rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951