Kurz je určený nielen pre vás, ktorí ste absolvovali kurz jogy pre zdravý chrbát, ale pre všetkých čo chcú pokračovať v pravidelnom cvičení.
Na lekciách sa zameriame na zdravý pohyb, zlepšenie postoja, spevnenie stredu tela, natiahnutie a uvoľnenie skrátených svalov a šliach. Vyhneme sa cvikom, ktoré pre chrbticu nie sú optimálne. Tiež bude priestor na tréning správneho dýchania a relaxáciu.
Kurz bude prebiehať v malej skupinke, max. 10 ľudí
Ideálne je ak poznáte svoju diagnózu, absolvovali ste vyšetrenie u rehabilitačného lekára a fyzioterapeuta, akútne problémy s chrbticou, zranenia ap. na kurze neriešime.
Joga vám pomôže získať správne pohybové návyky a urdžať si zdravie, psychickú aj fyzickú pohodu.
Na záver lekcie sa uvoľníme v relaxácii, skľudníme a zharmonizujeme sa.
Cena za celý kurz: 60€

Jednotlivý vstup: 8€
Lekcie budú vždy v utorok, celkovo 8 lekcií, prvá lekcia bude 7.5. o 19:30, prosím príďte včas. Posledná lekcia kurzu bude 25.6. 2024.
Ak nemôžete prísť na lekciu, máte nárok na dve náhradné lekcie. Náhradné lekcie môžete vyčerpať len v rámci trvania kurzu a to na joge vo štvrtok o 18:15. Ak nemôžete prísť, máte nárok na dve náhradné lekcie, ktoré môžete vyčerpať len v rámci trvania kurzu, na lekcii jogy vo štvrtok.
Ak máte akékoľvek otázky píšte alebo volajte,alebo sa rovno prihlasujte na mail: edit@mayura.sk ak sa chcete prihlásiť na jednu lekciu, prihlasujte sa tu: https://mayura.sk/rezervacie/ telefon: 0903 465 380
Miesto na kurze máte rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951