Na kurze sa zameriame na zvládnutie základov zdravého pohybu, naučíme sa pozdrav Slnku, zlepšíme dýchanie, naučíme sa dýchať plným jogovým dychom – a teda dýchať správne bránicou. Budeme pracovať na zlepšení postoja, spevnení stredu tela, natiahnutie a uvoľnenie skrátených svalov a šliach. Na záver každej lekcie bude relaxácia.

Kurz bude prebiehať v malej skupinke, max. 9 ľudí.

Joga vám pomôže získať správne pohybové návyky a urdžať si zdravie, psychickú aj fyzickú pohodu.

Cena za kurz: 60€

Lekcie budú vždy v stredu, celkovo 8 lekcií, prvá lekcia bude 21. 9. 2022 o 17:30, prosím príďte včas. Posledná lekcia bude 9.novembra 2022.

Môžete sa zúčastniť aj jednotlivých lekcií, prihlásením sa cez rezervačný kalendár. Cena jednotlivej lekcie 8€

Náhradné lekcie neposkytujeme.

Ak máte akékoľvek otázky píšte alebo volajte,alebo sa rovno prihlasujte na mail: edit@mayura.sk

telefon: 0903 465 380

Miesto na kurze máte rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951