Tento zážitkový workshop je zameraný na vedomú prácu s telom. Povieme si aké sú základné princípy zdravého pohybu a postoja, čo sa deje ak stojíme a hýbeme sa nesprávne (s dýchaním, klbami, svalmi). Čo sa dá zlepšiť pri bežnom fungovaní (v práci, v domácnosti, v športe) Budeme skúmať ako upraviť svoje telo tak, aby sme sa približovali k ideálu najefektívnejšieho fungovania tela a ktoré svalové skupiny nám to umožňujú, prípadne znemožňujú.

Po úvodnej rozcvičke sa budeme hýbať tak, aby sme zapojili celé telo s dôrazom na zapojenie stredu tela. Hravou formou budeme cvičiť samostatne aj vo dvojiciach a aj si zatancujeme.

V druhej časti workshopu sa pozrieme špecificky na každého individuálny postoj a budeme hľadať možnosti zlepšenia.

Na záver nás čaká dlhšia približne 20 minútová vedená relaxácia.

Workshop bude trvať 2 až 2 a pol hodiny. Budete potrebovať len pohodlné oblečenie na cvičenie, pomôcky aj podložky sú k zapožičaniu v štúdiu. Odporúčam nejesť tesne pred cvičením (2hod.)

Cena: 20€

Prihlasujte sa na mail: edit@mayura.sk Vaše miesto na workshope je rezervované po úhrade celej sumy na účet: SK68 0200 0000 0018 0611 1951